Fiin Tran - Tác giả viết bài tại Cacuoc88

Fiin Tran - Tôi là tay viết lâu năm trong ngành cá cược quốc tế. Tôi là một dân chơi thứ thiệt từng cộng tác với nhiều nhà cái lớn tại Philippines và hiện là tay viết chủ lực cho Cacuoc88.net.#fiintran

Thông Tin:

Họ và tên: Fiin Tran

Ngày sinh: 08/08/1988

Giới tính: Nam

Quê quán: Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: 25 Ng.46 P. Hào Nam, Chợ Dừa, Đống Đa

Postcode: 100000

Học vấn: Tốt nghiệp đại học ngành kỹ sư máy tính tại Bách Khoa

Số điện thoại liên hệ: 0792257645

Website: https://cacuoc88.net/author/fiin-tran/

Google Stacking:

GG Business :

https://fiintran.business.site/

GG Site :

https://sites.google.com/view/fiintran

GG Drive :

https://drive.google.com/drive/folders/1Bgs3BjtBt1Jq1R9_6kd6AurTZJ51IVmL?usp=sharing

GG Colab :

https://colab.research.google.com/drive/1brNfT-PAG8lhU5B3xAeDKM6n-72PW3u6?usp=sharing

GG Data Studio :

https://lookerstudio.google.com/reporting/3d751ed1-a456-4535-8382-76bcbaaa1109

GG Doc :

https://docs.google.com/document/d/1LgptQrfqet_2-XyJHSbHe3VOqZckz0_HXscOYTDhlYE/edit?usp=sharing

GG Draw :

https://docs.google.com/drawings/d/1ehayOhT8FYmrlon9tlFqlc-x6nQ0WzLeDgRfFrV6Oug/edit?usp=sharing

GG Form : https://docs.google.com/document/d/1C2a9LMzivY9bMvtfceatWilNwo2MsIJtKM3maKycawA/edit?usp=sharing

GG Slide :

https://docs.google.com/presentation/d/1AuRkR--WCXONxAVhoBFVGwMl9BcYQSQZ8-uCZbNyTII/edit?usp=sharing

GG Sheet :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_CoZtqieC1WXZRHD6cqzLWXDkXRFxyBi-s_JRMbdixs/edit?usp=sharing

GG Group :

https://groups.google.com/g/fiintran88/

GG Blogspot :

https://fiintran.blogspot.com/

GG Blogger :

https://www.blogger.com/profile/07176852065154691789

GG Earth :

https://earth.google.com/earth/d/1MvR1eXOFKUkThxOWBSPXYTBbQ5iGhq24?usp=sharing

GG scholar :

https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=XVmQ3V0AAAAJ

GG My Map :

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RUYjILGm9VXR3MyVxnhCRKgOM07P3DY&usp=sharing

GG Youtube :

https://www.youtube.com/@fiintran

GG Mindmup :

https://atlas.mindmup.com/2023/02/76cef870a94011ed881bc766367d1500/fiintran/index.html

GG Jamboard :

https://jamboard.google.com/d/1TyfHBBXnE-93LEIdxBeXwp4VQ7fM0vPEmOQ1Oqwkotw/edit?usp=sharing

GG Photo :

https://photos.app.goo.gl/d7mbfN2Euhk2NWi86

GG Calendar :

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=fiintran88%40gmail.com&ctz=Asia%2FHo_Chi_Minh

GG Developers :

https://developers.google.com/profile/u/fiintran

GG PDF :

https://drive.google.com/file/d/1vAU1Gyw4LuZYO_UP0vjEPmqJM5T8iNO4/view?usp=sharing