⭐ Name:Xuất khẩu lao động Vina Japan
🗺️ City:Khu đô thị mới Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Category:📸 Photographer
Instagram:@xuatkhaulaodongvinajapan
Twitter:@xkldvinajapan
📌 Bio:Công ty Cổ phần Cung ứng lao động quốc tế Vina Japan