Hai Fuang Nguyen

Journalist
|
Mậu Lương

Tác giả Hai Fuang Nguyen – “Đầu Tàu” tài năng, chuyên nghiệp

⭐ Name:Hai Fuang Nguyen
🗺️ City:Mậu Lương, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Category:📰 Journalist
Instagram:@win55haifuangnguyen
Twitter:@win55fuang
📌 Bio:Tác giả Hai Fuang Nguyen – “Đầu Tàu” tài năng, chuyên nghiệp