Vinbarista Warehouse

Entrepreneur
|
SARIMI A1-00.10

Vinbarista đối tác tin cậy đồng hành cùng bạn trong việc tạo ra cà phê độc đáo.

⭐ Name:Vinbarista Warehouse
🗺️ City:SARIMI A1-00.10, 74 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Thủ Đức, HCM
Category:📈 Entrepreneur
Instagram:@vinbarista_official
Twitter:@vinbaristasg
📌 Bio:Vinbarista đối tác tin cậy đồng hành cùng bạn trong việc tạo ra cà phê độc đáo.