Trần Văn Ní

Educator
|
247 P. Giảng Võ

CEO Trần Văn Ní tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin tại trường The University

⭐ Name:Trần Văn Ní
🗺️ City:247 P. Giảng Võ, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Category:📚 Educator
📌 Bio:CEO Trần Văn Ní tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin tại trường The University