⭐ Name:Tôn thép Sông Hồng Hà
🗺️ City:Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Category:🎨 Artist
📌 Bio:Tôn Thép Sông Hồng Hà là công ty cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu.