Thái Vũ Minh

Scientist
|
Hồ Chí Minh

Chủ tịch Thái Vũ Minh có hơn 20 năm kinh nghiệm giao dịch chứng khoán quốc tế. Ô

⭐ Name:Thái Vũ Minh
🗺️ City:Hồ Chí Minh,Vietnam
Category:🔬 Scientist
📌 Bio:Chủ tịch Thái Vũ Minh có hơn 20 năm kinh nghiệm giao dịch chứng khoán quốc tế. Ô