Tác giả Phạm Thành Long

Athlete
|
Hồ Chí Minh

Tác giả Phạm Thành Long - Hành trình phát triển cùng BK8

⭐ Name:Tác giả Phạm Thành Long
🗺️ City:Hồ Chí Minh, Việt Nam
Category:🤾 Athlete
📌 Bio:Tác giả Phạm Thành Long - Hành trình phát triển cùng BK8