⭐ Name:Phương Tú Hạnh
Category:📝 Writer
📌 Bio:Phương Tú Hạnh – Chuyên gia nội dung kiêm nhà thiết kế thời trang cho Hải Anh