⭐ Name:phom tala
🗺️ City:524 Đ. Bình Long, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Category:🏛 Politician
📌 Bio:phỏm-tá lả