⭐ Name:OKVIP
🗺️ City:286 Đ. Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Xuân, Hà Nội 100000, Việt Nam
Category:🔬 Scientist
Twitter:@okvipvision
Facebook:@okvipvision
📌 Bio:OKVIP - Liên Minh Giải Trí Game Online