⭐ Name:Nguyen Tran Gia Han
🗺️ City:147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Category:📐 Designer
📌 Bio:Nguyễn Trần Gia Hân, tốt nghiệp IFA Paris, là hair stylist nổi tiếng ở Việt Nam,