⭐ Name:Nguyễn Hoàng Dương
🗺️ City:Ho Chi Minh, Viet Nam
Category:👾 Gamer
📌 Bio:Nguyễn Hoàng Dương là một cao thủ trong giới giải trí game online.