Hoàng Minh Ngô

Journalist
|
Hà Nội

Ngô Hoàng Minh là một doanh nhân tài ba, người sáng lập và CEO của nhà cái Onbet

⭐ Name:Hoàng Minh Ngô
🗺️ City:Hà Nội, Hanoi, Vietnam
Category:📰 Journalist
📌 Bio:Ngô Hoàng Minh là một doanh nhân tài ba, người sáng lập và CEO của nhà cái Onbet