⭐ Name:MITSUBISHI HẢI DƯƠNG
🗺️ City:Số 174 đường Trường Chinh, Phường Thanh Bình, Thành Phố Hải Dương
Category:🎓 Student
Twitter:@mitsubishihd
📌 Bio:MITSUBISHI HẢI DƯƠNG là đại lý chính thức và độc quyền của Mitsubishi Motors