Lý Quang Minh - Tác giả của Nổ Hũ Pink

Designer
|
Đống Đa

Lý Quang Minh, CEO của Nohu.Pink

⭐ Name:Lý Quang Minh - Tác giả của Nổ Hũ Pink
🗺️ City:Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Category:📐 Designer
Twitter:@lyquangminhceo
📌 Bio:Lý Quang Minh, CEO của Nohu.Pink