Lypis Công Tài

Journalist
|
Hải Châu

Tôi là Lypis Công Tài, tác giả của Trang cá độ bóng đá LYT

⭐ Name:Lypis Công Tài
🗺️ City:Hải Châu, Đà Nẵng
Category:📰 Journalist
Instagram:@lypiscongtai
Twitter:@lypiscongtai
📌 Bio:Tôi là Lypis Công Tài, tác giả của Trang cá độ bóng đá LYT