⭐ Name:Jun88
🗺️ City:51 ĐẶNG PHÚC THỊNH, THỚI TAM THÔN, HÓC MÔN, HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Category:🎨 Artist
Twitter:@linkjun88moi
Facebook:@linkjun88moi
📌 Bio:Jun88 là sân chơi trực tuyến được thành lập tại Philippines vào năm 2006.