kekhohang

Entrepreneur
|
Hồ Chí Minh

KỆ KHO HÀNG là đơn vị chuyên cung cấp và lắp đặt các loại kệ kho hàng, kệ pallet

⭐ Name:kekhohang
🗺️ City:Hồ Chí Minh
Category:📈 Entrepreneur
Soundcloud:@kekhohang
📌 Bio:KỆ KHO HÀNG là đơn vị chuyên cung cấp và lắp đặt các loại kệ kho hàng, kệ pallet