⭐ Name:JUN88 VIET
🗺️ City:2204 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Category:🧑‍🍳 Chef
Twitter:@jun88vietcom
Linkedin:@jun88vietcom
📌 Bio:Jun88 Trang Chính Thức – Link Đăng Ký Đăng Nhập Chuẩn