dan guitar classic

Business
|
hồ chí minh

Đàn Classic Guitar dùng dây nylon, cho ra âm thanh đơn giản, rõ ràng, mượt mà, c

⭐ Name:dan guitar classic
🗺️ City:hồ chí minh
Category:🏢 Business
📌 Bio:Đàn Classic Guitar dùng dây nylon, cho ra âm thanh đơn giản, rõ ràng, mượt mà, c