⭐ Name:DAGATHOMO CITY
🗺️ City:57 Lê Thanh Nghị, Đống Đa, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Vietnam
Category:🤳 Influencer
Twitter:@dagathomocity
📌 Bio:Đá gà Thomo là sân chơi yêu thích hàng đầu của anh em kê thủ!