⭐ Name:CEO Tuấn Khang
🗺️ City:Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Category:🎨 Artist
Twitter:@ceotuankhangg
Twitch:@ceotuankhangg
📌 Bio:CEO Tuấn Khang - Hành Trình Xây Dựng Cổng Game Số 1 Việt Nam