K-Tech

Designer
|
Ho Chi Minh

K-TECH chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

⭐ Name:K-Tech
🗺️ City:Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Category:📐 Designer
Instagram:@ktech.net_
📌 Bio:K-TECH chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện chuyên nghiệp cho doanh nghiệp