جعفر عبدالله علي

Scientist
|
Now in kassla State

First, I'm Gafar Abdalla Ali Ibrahim from Sudan. South CDC Director. Central

⭐ Name:جعفر عبدالله علي
🗺️ City:Now in kassla State
Category:🔬 Scientist
WhatsApp:@+249122368842
📌 Bio:First, I'm Gafar Abdalla Ali Ibrahim from Sudan. South CDC Director. Central